Arbetsmarknad och karriär

Viktiga intervjutekniker för att lyckas

Att bli kallad till en intervju är ett stort steg mot ditt drömjobb. Det kan kännas nervöst, men med rätt förberedelser och tekniker kan du göra ett starkt intryck och öka dina chanser att lyckas. I denna artikel kommer vi att gå igenom några av de mest effektiva intervjuteknikerna som hjälper dig att briljera på intervjun.

Förbered dig noggrant

Förberedelse är nyckeln till framgång i en intervju. Genom att förbereda dig noggrant kan du minska stressen och öka ditt självförtroende. Här är några steg du bör följa:

 • Forskning om företaget: Lär dig så mycket som möjligt om företaget. Besök deras webbplats, läs nyheter om dem och försök att förstå deras kultur och värderingar.
 • Förstå rollen: Gå noggrant igenom jobbannonsen och försök att förstå exakt vad som förväntas av dig i rollen.
 • Öva på vanliga frågor: Förbered svar på vanliga intervjufrågor. Tänk på hur du kan använda dina erfarenheter och färdigheter för att svara på dessa frågor på ett övertygande sätt.
 • Förbered egna frågor: Att ha egna frågor visar att du är intresserad och engagerad. Det kan också hjälpa dig att avgöra om företaget är rätt för dig.

Kroppsspråkets betydelse

Ditt kroppsspråk kan säga mycket om dig, även innan du börjar tala. Här är några tips för att använda kroppsspråket till din fördel:

 • Ögonkontakt: Håll ögonkontakt med intervjuaren för att visa att du är engagerad och intresserad.
 • Leende: Ett leende kan hjälpa dig att framstå som vänlig och positiv.
 • Handslag: Ett fast, men inte för hårt, handslag ger ett gott första intryck.
 • Sittställning: Sitt rakt och undvik att kura ihop dig. Detta visar självförtroende och intresse.

Effektiv kommunikation

Att kunna kommunicera effektivt är en av de viktigaste färdigheterna i en intervju. Här är några tips för att förbättra din kommunikation:

 • Var tydlig och koncis: Försök att vara så tydlig och koncis som möjligt när du svarar på frågor. Undvik att svamla eller gå för långt från ämnet.
 • Lyssna aktivt: Var uppmärksam på vad intervjuaren säger och visa att du lyssnar genom att nicka eller ge korta verbala svar.
 • Använd exempel: När du svarar på frågor, försök att använda konkreta exempel från din tidigare erfarenhet för att illustrera dina poänger.
 • Var dig själv: Försök inte att vara någon du inte är. Autenticitet är attraktivt och ger ett bättre intryck.

Hantera svåra frågor

Under en intervju kan du ibland få svåra frågor som är svåra att svara på. Här är några strategier för att hantera dessa frågor:

 • Ta dig tid: Om du får en svår fråga, ta dig tid att tänka innan du svarar. Det är helt okej att be om några sekunder att samla dina tankar.
 • Var ärlig: Om du inte vet svaret på en fråga, var ärlig. Försök inte att hitta på ett svar. Det är bättre att erkänna att du inte vet, men att du är villig att lära dig.
 • Omformulera: Försök att omformulera frågan i ditt svar för att säkerställa att du har förstått den korrekt. Detta visar också att du är uppmärksam.

Skapa ett gott avslut

Hur du avslutar intervjun är lika viktigt som hur du börjar den. Här är några tips för att avsluta på ett bra sätt:

 • Sammanfatta dina styrkor: Innan intervjun avslutas, sammanfatta dina styrkor och varför du är rätt person för jobbet.
 • Ställ frågor: Ha några avslutande frågor redo att ställa till intervjuaren. Detta visar ditt intresse och kan ge dig viktig information.
 • Tacka för tiden: Tacka intervjuaren för deras tid och uttryck din uppskattning för möjligheten att få träffa dem.

Fördelar med att öva med mock-intervjuer

Att öva med mock-intervjuer kan vara ett effektivt sätt att förbättra dina intervjufärdigheter. Här är några fördelar med att använda denna teknik:

 • Identifiera svagheter: Genom att simulera en riktig intervju kan du identifiera områden där du behöver förbättras.
 • Få feedback: Be om feedback från den som intervjuar dig. Detta kan ge värdefulla insikter om hur du kan förbättra dina svar och ditt kroppsspråk.
 • Minska nervositet: Ju mer du övar, desto mer bekväm kommer du att känna dig under den riktiga intervjun.

Varför förtroende är avgörande

Förtroende är en viktig faktor som kan påverka hur du uppfattas under en intervju. Här är några tips för att bygga och visa förtroende:

 • Förberedelse: Som nämnts tidigare är förberedelse nyckeln. Ju mer du förbereder dig, desto mer självförtroende kommer du att ha.
 • Positivt tänkande: Försök att hålla en positiv inställning. Påminn dig själv om dina styrkor och prestationer.
 • Visualisering: Föreställ dig själv att du genomför intervjun framgångsrikt. Detta kan hjälpa dig att känna dig mer självsäker.

Hur du följer upp efter intervjun

Efter intervjun är det viktigt att följa upp för att visa ditt fortsatta intresse för positionen. Här är några steg du kan ta:

 • Skicka ett tackmail: Skicka ett tackmail inom 24 timmar efter intervjun. Tacka intervjuaren för deras tid och upprepa ditt intresse för rollen.
 • Återkoppla: Om du inte har hört något inom den tidsram som intervjuaren nämnde, tveka inte att följa upp. Det visar att du är seriös och engagerad.
 • Reflektera: Ta tid att reflektera över intervjun. Vad gick bra? Vad kan du förbättra till nästa gång?

Förbered dig på vanliga intervjufrågor

Att kunna svara på vanliga intervjufrågor är avgörande. Här är några exempel på frågor och hur du kan förbereda dig på dem:

 • ”Berätta om dig själv”: Förbered en kort sammanfattning av din bakgrund, erfarenhet och varför du är intresserad av rollen.
 • ”Varför vill du arbeta här?”: Visa att du har gjort din forskning om företaget och förklara varför deras värderingar och mål resonerar med dig.
 • ”Vad är dina styrkor och svagheter?”: Var ärlig om dina styrkor och ge exempel. När det gäller svagheter, nämn något du arbetar på att förbättra och hur du gör det.

Förbered dig på frågor om din framtid

Intervjuare vill ofta veta om dina framtida planer och hur du ser din karriär utvecklas. Här är några tips:

 • ”Var ser du dig själv om fem år?”: Visa att du har ambitioner och mål, men att de är i linje med vad företaget kan erbjuda.
 • ”Hur hanterar du stress och press?”: Ge exempel på hur du tidigare har hanterat stressiga situationer och vilka tekniker du använder för att hålla dig lugn och fokuserad.

Nyckelordet: viktiga intervjutekniker

Genom att tillämpa dessa viktiga intervjutekniker kan du öka dina chanser att lyckas i en intervju avsevärt. Kom ihåg att förberedelse, självförtroende och effektiv kommunikation är grundstenarna för en framgångsrik intervju. Med dessa tips i åtanke är du redo att imponera på din nästa intervju och ta ett steg närmare ditt drömjobb. Lycka till!

Lämna en kommentar