Om Trygg Start

5+

År av erfarenhet

Om oss

Upptäck vårt engagemang

På tryggstartisverige.se är vårt mål att hjälpa nyanlända att få en trygg och stabil start i Sverige. Genom att erbjuda pålitlig information och resurser strävar vi efter att underlätta integrationen och skapa en meningsfull gemenskap för alla våra användare. Vi tror på kraften av kunskap och stöd för att bygga en bättre framtid tillsammans.

Vi erbjuder omfattande guider och artiklar för att stödja nyanlända i deras nya liv i Sverige.

Vi arbetar nära med experter och organisationer för att säkerställa att vår information är korrekt och uppdaterad.

Vi fokuserar på att skapa en inkluderande plattform där alla kan hitta den hjälp och information de behöver.

Våra specifika mål

Våra mål med hemsidan

På tryggstartisverige.se har vi satt upp flera mål för att säkerställa att vi effektivt kan stödja nyanlända i deras integrationsresa. Här är de specifika målen vi strävar efter att uppnå för att erbjuda den bästa möjliga starten i Sverige.

Stödja integrationen

Vi erbjuder resurser och vägledning för att underlätta nyanländas samhällsintegration.

Främja språkinlärning

Vi tillhandahåller information om språkkurser och verktyg för att lära sig svenska effektivt.

Underlätta jobbsökning

Vi guidar nyanlända genom processerna för att hitta och söka jobb i Sverige.

Öka samhällsdeltagande

Vi uppmuntrar nyanlända att delta i kulturella och sociala aktiviteter för bättre integration.

Ge juridisk hjälp

Vi erbjuder information om rättigheter och skyldigheter samt juridisk rådgivning för nyanlända.

Stödja välmående

Vi fokuserar på att ge tips och resurser för att upprätthålla god fysisk och mental hälsa.