En trygg start i Sverige

Vi på tryggstartisverige.se erbjuder omfattande information och resurser för nyanlända. Vi täcker allt från boende och samhällsservice till utbildning, arbetsmarknad, kultur, hälsa och juridisk rådgivning. Vårt mål är att ge dig den bästa möjliga starten i Sverige och hjälpa dig att integreras i samhället på ett tryggt och stabilt sätt.

Boende och samhällsservice

Boende och samhällsservice

Boende och samhällsservice omfattar hur nyanlända kan hitta boende och samhällstjänster i Sverige. Det inkluderar guider om hyresbostäder, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra resurser som hjälper till att skapa ett stabilt liv i Sverige.

Se våra artiklar

Utbildning och språkinlärning

Utbildning och språkinlärning

Utbildning och språkinlärning omfattar hur nyanlända kan få utbildning och lära sig svenska. Det inkluderar guider om SFI, skolutbildning, högre utbildning och tips för att förbättra språkkunskaper och anpassa sig till utbildningssystemet.

Se våra artiklar

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknad och karriär omfattar hur nyanlända kan hitta arbete och bygga karriär i Sverige. Det inkluderar guider om jobbsökning, cv-skrivning, intervjutekniker och yrkesutbildningar för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Se våra artiklar
Resultat vi är stolta över

”Trygghet är inte detsamma som att vara fri från risker, det är att ha resurserna att hantera dem.”

Erich Fromm – Psykoanalytiker

Våra mål

Våra mål för en
trygg start i Sverige

På tryggstartisverige.se strävar vi efter att ge nyanlända den bästa möjliga starten i Sverige. Vi fokuserar på att erbjuda tillförlitlig information och resurser som underlättar integrationen och skapar en trygg och stabil grund för ett nytt liv.

Vårt löfte till dig

Tillförlitlig information

Stöd och vägledning

Gemenskap och kultur

Hälsa och välmående

Varför välja oss?

Vad som gör oss unika

Vår mission

Vi strävar efter att ge nyanlända den bästa möjliga starten i Sverige genom tillförlitlig information och praktiska resurser. Vårt mål är att underlätta integrationen och skapa en trygg och stabil grund för ett nytt liv.

Vår vision

Vi vill skapa ett samhälle där alla nyanlända känner sig välkomna och inkluderade. Genom att erbjuda stöd och vägledning hoppas vi kunna bidra till en positiv utveckling för både individer och samhället som helhet.

Våra metoder

Vi använder oss av ett nätverk av experter och samarbetspartners för att säkerställa att vår information och våra resurser är korrekta och uppdaterade. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra metoder för att möta de behov och utmaningar som nyanlända står inför.

Resultat vi är stolta över

På tryggstartisverige.se är vi stolta över de resultat vi har uppnått hittills. Våra insatser har bidragit till att förbättra livet för många nyanlända i Sverige. Här är några av våra mest betydelsefulla uppnåelser.

8000+

Totala besökare

60+

Publicerade artiklar

90%

Nöjda användare

60%

Återkommande besökare

Fler kategorier

Vi har ett brett utbud av artiklar

Kultur och fritid

Kultur och fritid

Kultur och fritid omfattar hur nyanlända kan delta i kulturella och fritidsaktiviteter i Sverige. Det inkluderar guider om lokala evenemang, föreningsliv och tips för en aktiv fritid som underlättar integrationen i samhället.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning omfattar nyanländas rättigheter och skyldigheter i Sverige. Det inkluderar guider om migrationslagar, uppehållstillstånd, medborgarskap, arbetsrätt, familjerätt och hur man får juridisk hjälp och rådgivning.

Ekonomi och stöd

Ekonomi och stöd

Ekonomi och stöd omfattar hur nyanlända kan få ekonomisk hjälp i Sverige. Det inkluderar guider om socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, ekonomisk rådgivning och tips för att hantera och planera sin privatekonomi.

Hälsa och välmående

Hälsa och välmående

Hälsa och välmående omfattar hur nyanlända kan ta hand om sin fysiska och mentala hälsa i Sverige. Det inkluderar guider om tillgång till sjukvård, psykologiskt stöd, stresshantering och tips för god hälsa.

Bloggens artiklar

Våra senaste artiklar